Gå videre til innhold
Safety and Dose-Dependent Effects of Echinacea for the Treatment of Acute Cold Episodes in Children: A Multicenter, Randomized, Open-Label Clinical Trial

Dokument -

Safety and Dose-Dependent Effects of Echinacea for the Treatment of Acute Cold Episodes in Children: A Multicenter, Randomized, Open-Label Clinical Trial

Publisert studie: "Safety and Dose-Dependent Effects of Echinacea for the Treatment of Acute Cold Episodes in Children: A Multicenter, Randomized, Open-Label Clinical Trial"
  • Lisens: Ikke-kommersiell bruk
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt med andre, forutsatt at innholdet er uendret, brukt i sin helhet og i en ikke-kommersiell hensikt. Opphavsmannen skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Emner

Tags

Pressekontakt

Stina Resset

Stina Resset

Pressekontakt Digital Coordinator PR 47844890

Relaterte nyheter