Gå videre til innhold
Friggs Maiskaker Salted Carmel Produktbilde

Bilde -

Friggs Maiskaker Salted Carmel Produktbilde

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .png
  • Størrelse: 1103 x 3443, 4.09 MB
Last ned

Emner

Pressekontakt

Stina Resset

Stina Resset

Pressekontakt Digital Coordinator PR 47844890

Relaterte nyheter